WRZUCAMY NIEZANIECZYSZCZONE INNYMI FRAKCJAMI

NIE WRZUCAMY

CO NALEŻY PAMIĘTAĆ !!!

- puste butelki typu „PET” po środkach spożywczych

- plastikowe puszki po napojach oraz koszyczki po owocach

- plastikowe opakowania po chemii

  gospodarczej (z wyłączeniem 

  opakowań po substancjach 

  niebezpiecznych)

- plastikowe opakowania po

  kosmetykach   i środkach czystości (z wyłączeniem   opakowań po substancjach   niebezpiecznych)

- plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach)

- folie i torebki z tworzyw sztucznych

- puszki po napojach i konserwach

- drobny złom żelazny i metale kolorowe

- zabawki plastikowe

- opakowania wielomateriałowe np. po mleku, sokach, zupach

- butelek i pojemników z zawartością

- opakowań i butelek po olejach 

  i smarach, płynach chłodniczych

- opakowań po środkach

  chwasto- i owadobójczych

- opakowań po lekach

- strzykawek

- części plastikowych ze sprzętu AGD

  i RTV (obudowy po monitorach,

  telewizorach, elektryczne czajniki, zabawki zawierające elektronikę itp.)

- zderzaków, lamp samochodowych

Przed wrzuceniem do worka lub pojemnika należy:

- zdjąć, zakrętki, kapsle, korki

- zgniatać butelki, 

  puszki aluminiowe;

- wrzucać tylko opróżnione opakowania.