WRZUCAMY NIEZANIECZYSZCZONE INNYMI FRAKCJAMI

NIE WRZUCAMY

CO NALEŻY PAMIĘTAĆ !!!

- gazety, czasopisma

- papier „szkolny” i „biurowy”

- książki w miękkich

  okładkach lub z usuniętymi

  twardymi okładkami

- torby i opakowania papierowe

- papier pakowy

- tekturę i kartony

- ścinki drukarskie

- foldery, katalogi, ulotki

 

- zabrudzonego, tłustego oraz mokrego papieru

- woskowanych katalogów folderów i ulotek reklamowych

- opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem

- papieru termicznego i faksowego

- kalek technicznych oraz papierów 

  przebitkowych, np. faktury, rachunki

- papierowych wkładów wodoodpornych i 

  tapet

- artykułów higienicznych

- opakowań wielomateriałowych (kartony po soku, po mleku)

- zdjęć

- folii

Przed wrzuceniem do worka lub pojemnika należy:

- usunąć części, które, nie są z papieru: 

  (zszywki, spinacze,

  resztki taśmy klejącej)

- kartony, torebki złożyć na płasko.