Ważne jest aby, wybrać odpowiednie miejsce, niepowodujące uciążliwości dla osób postronnych, najlepiej w cieniu, osłonięte od wiatru na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu aby nie gromadziła się w nim woda:

 

-należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, żeby zapobiec gniciu.

 

-trzeba zapewnić właściwą wilgotność kompostu nie może być ani za suchy ani za mokry-przy nadmiernym wysuszeniu można go polewać wodą lub dodać wilgotnych odpadów.Utrzymanie kompostu zbyt wilgotnego grozi gniciem przy zbyt dużej wilgotności można dodać więcej odpadów suchych.

 

-należy ułożyć kompost warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania.

 

Preparaty wspomagające kompostowanie

Można je kupić w sklepach ogrodniczych. Ich rolą jest:

przyśpieszenie kompostowania poprzez pobudzenie mikroorganizmów do działania,

  • uregulowanie stosunku węgla do azotu(powinno być 20/30 węgla na 1 część azotu),
  • niedopuszczenie do rozwoju organizmów chorobotwórczych czy kiełkowania nasion chwastów,
  • regulowanie odczynu /pH/ kompostu(np.wapnowanie kompostu wytworzonego z dużej ilości drzew czy kory, które dają odczyn kwaśny),
  • poprawa jakości kompostu (np. poprzez dodanie minerałów ilastych, mączki ziemniaczanej albo zwierzęcej),
  • do kompostownika można też włożyć specjalne gatunki dżdżownic, które znacznie przyśpieszają i udoskonalają proces kompostowania bioodpadów,
  • zalecane jest lokalizowanie kompostownika i pryzm pod bzem czarnym,leszczyną,kaliną koralową,grobem,sprzyjają one reakcją w kompostowanym materiale.Aby zwiększyć zawartość azotu w kompoście,pryzmę można obsiać łubinem.Fusy od kawy przywabiają do kompostu dżdżownice, które przetwarzają masę biologiczną,