Przez kompostowanie rozumie się naturalne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych w procesie rozkładu przez bakterie tlenowe. Z ww. procesu powstaje tzw. próchnica – najbogatsze źródło materii organicznej. Wytwarzanie go z odpadów powstających w domu i w ogrodzie czyni go najtańszym materiałem do użyźniania gleby. Posługiwanie się nim jest bezpieczne, w przeciwieństwie do nawozów  sztucznych, niema obawy przedawkowania czy zatrucia środowiska.

Pod względem szybkości działania i przyswajalności, kompost jest lepszy od obornika. Zawartość składników pokarmowych, jest tu jednak mniejsza. Należy mieć na uwadze fakt, że kompost
nie zabezpiecza w pełni wszystkich potrzeb pokarmowych rośliny.

Kompostowanie odpadów polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznej z udziałem mikroorganizmów. W procesie kompostowania uzyskuje się cenny nawóz, substytut nawozu naturalnego.

 

 

KOMPOSTUJEMY

 

 

NIE KOMPOSTUJEMY

 

- ścięta trawa

-opadłe liście

- obcięte fragmenty bylin czy warzyw

- wyrwane chwasty

- wyschnięte rośliny po zakończeniu sezonu

- opadłe, uszkodzone i obite owoce

- rozdrobnione na wióry gałęzie

-odpady roślinne z gospodarstwa domowego –

obierki z warzyw i owoców, resztki potraw,

zużyte torebki herbaciane

-czysty popiół drzewny (np. z kominka)

- stary chleb

- niezadrukowany szary papier i papier toaletowy

(jako domieszka)

-żwirki dla kotów i innych zwierząt pochodzenia

roślinnego (uwaga – takiego kompostu nie

należy stosować pod warzywa, ze względu na

możliwość przeniesienia chorób!)

- resztki ugotowanych warzyw

- obierki owoców i warzyw

-skorupki jajek

-łupiny orzechów

-resztki owoców cytrusowych

-resztki produktów mlecznych

- resztki jedzenia natury roślinnej

- zmarniałe kwiaty doniczkowe oraz stara ziemia

do kwiatów

-roślin uprawnych i chwastów z wyraźnymi

objawami chorób

- nierozdrobnionych gałęzie, karp, mięsa
i kości

- zadrukowanych papierów

- popiołu z innych materiałów niż drewno

-owoców i warzyw z wyraźnymi objawami

chorób

- skórek owoców cytrusowych (obniżają

aktywność mikroorganizmów w glebie)

-zepsutej żywności

-resztek jedzenia w płynie

- bardzo tłustych lub mocno solonych resztek jedzenia

- odchodów zwierzęcych

- papierosów oraz niedopałków

- resztek metali, plastiku i folii aluminiowych

- pełnych woreczków z odkurzacza

-podściółki dla kotów

- torebek plastikowych, np. tych, w których są

wynoszone śmieci