Please enter youtube id.

Odpady ulegające biodegradacji- BIOODPADY

(brązowy pojemnik lub worek)

WRZUCAMY NIEZANIECZYSZCZONE INNYMI FRAKCJAMI

NIE WRZUCAMY

- ścięta trawę

- opadłe liście, drobne gałęzie

- trociny

- skorupki jaj

- popiół z drewna

- odpady kuchenne:

  • obcięte fragmenty bylin czy warzyw
  •  obierki owoców i warzyw
  • łupiny orzechów
  • resztki owoców cytrusowych
  • stary chleb
  • resztki potraw, zużyte torebki  

               herbaciane

 

- mięsa i kości

- zadrukowanych papierów

- popiołu z innych materiałów

  niż drewno

- zepsutej żywności

- resztek jedzenia w płynie

- tłustych lub solonych resztek

  jedzenia

- odchodów zwierzęcych

- papierosów oraz niedopałków

- podściółki dla kotów

-przetworzonych konserwowo,

- piasku i kamieni

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne