Please enter youtube id.

Warunki dla tworzenia wartościowego kompostu

Ważne jest aby, wybrać odpowiednie miejsce, nie powodujące uciążliwości dla osób postronnych, najlepiej w cieniu; osłonięte od wiatrów na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu aby
nie gromadziła się w nim woda;

- należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, żeby zapobiec gniciu;

- trzeba zapewniać właściwą wilgotność kompostu nie może być ani za suchy ani za mokry– przy nadmiernym wysuszeniu można go polewać wodą lub dodać wilgotnych odpadów. Utrzymywanie kompostu zbyt wilgotnego bo grozi to gniciem – przy zbyt dużej wilgotności można dodać odpadów bardziej suchych;

- należy ułożyć kompost warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania.

 

należy wybrać odpowiednie miejsce, nie powodujące uciążliwości dla osób postronnych, najlepiej w cieniu; osłonięte od wiatrów na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu aby nie gromadziła się w nim woda,

- należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, żeby zapobiec gniciu,

- trzeba zapewniać właściwą wilgotność kompostu nie może być ani za suchy ani za mokry – przy nadmiernym wysuszeniu można go polewać wodą lub dodać wilgotnych odpadów. Utrzymywanie kompostu zbyt wilgotnego bo grozi to gniciem – przy zbyt dużej wilgotności można dodać odpadów bardziej suchych,

- należy ułożyć kompost warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania.

 

Preparaty wspomagające kompostowanie:

Można je kupić w sklepach ogrodniczych. Ich rolą jest:

  • przyśpieszenie kompostowania poprzez pobudzenie mikroorganizmów do działania,
  • uregulowanie stosunku węgla do azotu (powinno być 20/30 części węgla na 1 część azotu),
  • niedopuszczenie do rozwoju organizmów chorobotwórczych czy kiełkowania nasion chwastów,
  • regulowanie odczynu /pH/ kompostu (np. wapnowanie kompostu wytworzonego z dużej ilości liści drzew czy kory, które dają odczyn kwaśny),
  • poprawa jakości kompostu (np. przez dodanie minerałów ilastych, mączki mineralnej albo zwierzęcej).
  • do kompostownika można też włożyć specjalne gatunki dżdżownic, które znacznie przyśpieszają i udoskonalają proces kompostowania bioodpadów
  • zalecane jest lokalizowanie kompostownika i pryzm pod bzem czarnym, leszczyną, kaliną koralową, grabem, sprzyjają one reakcjom w kompostowanym materiale. Aby zwiększyć zawartość azotu w kompoście, pryzmę można obsiać łubinem. Fusy od kawy przywabiają do kompostu dżdżownice, które przetwarzają masę biologiczną.

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne