Do dnia 27.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działał w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 (na terenie ZGKiM-u). Natomiast z dniem 28.10.2022 r. zaczął funkcjonować nowy Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 12. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać do ww. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, po okazaniu potwierdzenia uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc:

 • papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale,
 • odpady zielone, odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

pochodzące z gospodarstw domowych.

 

Należy pamiętać, że w PSZOK-u nie są przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zawierające azbest,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła
  niż gospodarstwo domowe,
 • odpady od przedsiębiorców,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone.

* Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajdą Państwo w Regulaminie PSZOK.