Do dnia 27.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 (na terenie ZGKiM- u), Natomiast z dniem 28.10.2022 r. funkcjonował będzie nowy Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 12. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie, po okazaniu potwierdzenia uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc:

 • papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale,
 • odpady zielone, odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony, zużyte akumulatory, zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Należy pamiętać, że w PSZOK-u nie są przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zawierające azbest,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła
  niż gospodarstwo domowe,
 • odpady od przedsiębiorców,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone.

* Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajdą Państwo w Regulaminie PSZOK  (odnośnik).