Gmina Krosno Odrzańskie w 2018 r. osiągnęła następujące poziomy:   

-poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r. wyniósł - 0 %

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł - 34,20 %

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. wyniósł - 62,90 %"

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

 

_____________________________________________________

„Gmina Krosno Odrzańskie w 2017 r. osiągnęła następujące poziomy:             
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. wyniósł- 0 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wyniósł- 23,2 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. wyniósł- 92,4 %.”

Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.
 

 


 

„Gmina Krosno Odrzańskie w 2016 r. osiągnęła następujące poziomy:

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. wyniósł- 0 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. wyniósł- 32,69 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r. wyniósł- 92,38 %.”

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok (KOREKTA).


 

„Gmina Krosno Odrzańskie w 2015 r. osiągnęła następujące poziomy:

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. wyniósł- 0,7 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. wyniósł- 45,4 %;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. wyniósł- 97,6 %.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok (KOREKTA).


Ze sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. sporządzonego przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” wynika, że poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania dla gmin członkowskich: Bobrowice, Bytnica, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo wyniósł 36,8%.


Gmina Krosno Odrzańskie w 2014 r. osiągnęła następujące poziomy:
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r, wyniósł- 0,2 %;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. wyniósł- 29,4 %;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100,3 %;
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok-  [pobierz], 
korekta - [pobierz]
 
Korekta sprawozdania z dnia 09.06.2015 r - [pobierz]