ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH    

Odpady rolnicze typu – folia, sznurek (siatki po balotach,  sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag) są przyjmowane za odpowiednią opłatą i na warunkach określonych przez:

OPONY

RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

Oddział Krosno Odrzańskie

ul. Gubińska 40, 66-600 Krosno Odrzańskie                                                                            

kontakt tel. 68 383 58 96  

           
FOLIA i SZNUREK

1. „Eko – Myśl” Sp. z o. o.

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

kontakt tel. 95 747 5653


2ZUO INTERNATIONAL
 
Kunowice, ul. Słubicka 50
 
69-100 Słubice
 
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena
 
kontakt tel. 693 196 338
 
 
Części samochodowe
 

Informujemy, że części samochodowe nie są odbierane przez firmę wywożącą odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.

Odpady te nie są również przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

 

Części samochodowe mieszkańcy mogą oddawać do stacji demontażu pojazdów (odpłatnie) np:

  1. Stacja demontażu pojazdów AUTO-PARK DĄBIE ul. Zielonogórska 11, 66-615 Dąbie, tel. 605 097 489.
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe DIAMENT  ul. Wiejska 6, Krosno Odrz. tel. 68 383 65 41.
 
 
Reklamacje                                  
Komunikat

Informujemy, że wszelkie reklamacje dot. braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. należy zgłaszać(osobiście lub telefonicznie) niezwłocznie tzn. następnego dnia po planowanym odbiorze do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, bud. B, pokój nr 2. tel. 68 410 97 77, 68 410 97 68. Zgłoszenia napływające po tygodniu od momentu planowanego odbioru odpadów nie będą realizowane.                 

                                

        FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH          

                Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 30 stycznia 2018 r. podpisała z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo- Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. 

W 2022 r. została podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krosno Odrzańskie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim na lata 2022 - 26 z Konsorcjum, na które składa się: " ZUO Inernational" sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50 oraz "Elektrorecykling" s.a. z siedzibą w Sękowie nr 59.

Natomiast na odbiór, transport i przekazanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do zagospodarowania w instalacji komunalnej wraz z obsługą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim została zawarta umowa z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Wiejskiej 23.

 

                                                              "Podmiot odbierający przeterminowane leki"

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienił się podmiot odbierający przeterminowane leki z aptek zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Wiejskiej 23 (obecnie nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Wiejskiej 12) w ramach zawartej umowy:       

                                                       VINCOMED Jacek Komorowski ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone.

Oto miejsca, w których można przekazać przeterminowane leki:

1)     Apteka „Prima”, ul. Piastów 10N, Krosno Odrzańskie,

2)     Apteka „Dr Max”, ul. Poznańska 13A, Krosno Odrzańskie,

3)     Apteka „Dr Max”, ul. Słoneczna 1/3, Krosno Odrzańskie,

4)     Apteka „Witaminka”, ul. Pułaskiego 2, Krosno Odrzańskie,

5)     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wiejska 23, Krosno Odrzańskie.

             Każdy mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie może pozostawić przeterminowane leki w ww. miejscach. Odpady te są zbierane do specjalnych pojemników o pojemności 20 l ustawionych przez firmę.

 

INFORMACJE O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KOMUNALNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WIEJSKIEJ 23, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

JAKO PROWADZĄCY GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, PRZY UL. WIEJSKIEJ 12, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE