Od 1 kwietnia 2022 r. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne sp. z o.o. przekazuje odpady komunalne do konsorcjum: "ZUO International" sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50 oraz "ELEKTRORECYKLING" s.a. z siedzibą w miejscowości Sękowo 59. Również odpady z PSZOK w Krośnie Odrzańskim przekazywane są do w/w firm.

Dotąd Firma KPWK Sp. z o. o. przekazywała odpady komunalne odebrane od mieszkańców do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50a, 68-200 Żary;

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przyjęte do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 12 zagospodarowywane są również w "ZUO International" sp. z o.o. w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50 oraz "ELEKTRORECYKLING" s.a.  z siedzibą w miejscowości Sękowo 59.