Firma KPWK Sp. z o. o. przekazuje odpady komunalne odebrane od mieszkańców do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50a, 68-200 Żary;

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 zagospodarowywane są również w ZZO Sp. z o. o. w Marszowie.