KAMPANIA EDUKACYJNA W SZKOLE W WĘŻYSKACH

PRELEKCJE W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

W WĘŻYSKACH NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW 

 

                 W dniu 12 czerwca (poniedziałek) 2017 r. po raz kolejny pracownik firmy A.S. A Eko Polska Sp. z o. o. przeprowadził kampanię informacyjno- edukacyjną w jednostce oświatowej w miejscowości Wężyska.

 

                  Dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zostały zapoznane z zasadami segregacji odpadów prowadzonej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz miejscami ich przetwarzania. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jakie korzyści płyną z segregacji odpadów oraz co to jest PSZOK. Zorganizowany został konkurs, aby wybrani uczniowie prawidłowo przyporządkowali odpady do danej frakcji. W zajęciach uczestniczyło 48 uczniów.  Słuchacze prelekcji otrzymali drobne upominki.