Please enter youtube id.

PRELEKCJE W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ W WĘŻYSKACH NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

PRELEKCJE W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

W WĘŻYSKACH NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW 

W dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) po raz kolejny pracownik firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. przeprowadził kampanię informacyjno- edukacyjną w jednostce oświatowej w miejscowości Wężyska.

 

Dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zostały zapoznane z zasadami segregacji odpadów prowadzonej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz miejscami ich przetwarzania. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jakie korzyści płyną z segregacji odpadów oraz co to jest PSZOK. Zorganizowany został konkurs, aby wybrani uczniowie prawidłowo przyporządkowali odpady do danej frakcji. W zajęciach uczestniczyło 48 uczniów.  Słuchacze prelekcji otrzymali drobne upominki.

 

 

 

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne