PRZEDSZKOLAKI Z OSIECZNICY UCZYŁY SIĘ O SEGREGACJI ODPADÓW

PRZEDSZKOLAKI Z OSIECZNICY UCZYŁY SIĘ O SEGREGACJI ODPADÓW

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w ramach umowy nr IR.272.1.3.2016.RS z dnia 25 maja 2016 r. firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. przeprowadziła prelekcje dot. segregacji oraz prawidłowego postępowania z odpadami w Przedszkolu w Osiecznicy.

 

W trakcie 45 minutowej lekcji omówiono kolorystykę worków oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także sprawdzono umiejętności dzieci w przypisywaniu odpadów komunalnych do konkretnej frakcji (papier, plastik i metale, szkło, odpady biodegradowalne). W zajęciach wzięło udział 17 przedszkolaków.