Please enter youtube id.

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników

W związku ze zbliżającym się terminem dezynfekcji pojemników prezentujemy harmonogram mycia i dezynfekcji oraz krótki opis techniczny samego procesu.

Dezynfekcja pojemników prowadzona jest pojazdem bezpylnym- śmieciarką która, poza zwykłą skrzynią ładunkową z urządzeniem zasypowymi, jest  wyposażona w głowice do ciśnieniowego mycia pojemników oraz zamknięty obieg wodny z filtrami pozwalającymi na wielokrotne wykorzystanie tej samej wody w procesie mycia. Urządzenie pozwala na mycie oraz dezynfekcję pojemników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Z kolei system z zamkniętym obiegiem oraz filtrowaniem wody gwarantuje pozostawienie miejsca mycia pojemników w należytym porządku. Do tego celu stosuje się odpowiednie środki dezynfekująco-myjące, dzięki czemu nawet mycie pojemników na zewnątrz pojazdu nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, ponieważ środki te ulegają całkowitej biodegradacji. Urządzenie stwarza również możliwość stosowania środków zapachowych, wpływających na walory estetyczne.

PRZYPOMINAMY: pojemniki na odpady muszą być udostępnione w dniu dezynfekcji od godziny 6 oraz nie powinno się do nich wrzucać odpadów do końca dnia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dezynfekcji dla poszczególnych nieruchomości:

Harmonogram MYCIA I DEZYNFEKCJI 2016 Miasto jednorodzinne.pdf

Harmonogram MYCIA I DEZYNFEKCJI 2016 Miasto wielorodzinne.pdf

Harmonogram MYCIA I DEZYNFEKCJI 2016 Sołectwa jednorodzinne.pdf

Harmonogram MYCIA I DEZYNFEKCJI 2016 Sołectwa wielolokalowe.pdf

 

  

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne