Please enter youtube id.

Opóźnienia w odbiorze odpadów

 

KOMUNIKAT

 

          Informujemy, że nastąpiło ogromne pogorszenie jakości świadczonych usług przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.: wiele

posesji jest pomijanych lub odbiór odpadów odbywa się z opóźnieniem.

Pomimo wielokrotnych wezwań ze strony pracowników

Urzędu Miasta sytuacja nie ulega poprawie. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umowy Gmina nałożyła kary umowne

na Wykonawcę o łącznej wysokości: 40 200 zł.

            Ponadto informuję, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług Gmina Krosno Odrzańskie

podejmie działania w kierunku rozwiązania umowy z firmą A.S.A. Eko Polska. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców

o zrozumienie, cierpliwość, ale także o nieubliżanie pracownikom Urzędu Miasta, którzy nie są winni za taki stan rzeczy.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne