Please enter youtube id.

Wydłużenie terminu

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w wyniku dużego zainteresowania zbiórką odpadów wielkogabarytowych termin zakończenia odbioru w/w odpadów wyznaczono na dzień 3 czerwca 2014 r. (wtorek). Dziękujemy za liczny udział w akcji.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne