Opóźnienia w odbiorze plastiku i papieru w miejscowościach: Osiecznica, Bielów i Czetowice

 

Informujemy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych (papier i plastik) zostanie wywieziona z

miejscowości: Czetowice, Bielów oraz Łochowice w dniu dzisiejszym 16.01.2017 r. (do godzin popołudniowych).

Za opóźnienia w odbiorze odpadów PRZEPRASZAMY!