Harmonogram wywozu odpadów na 2017 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych na rok 2017

Terminarz wywozu - nieruchomości jednorodzinne (teren miejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości wielolokalowe (teren miejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości jednorodzinne (teren wiejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości wielolokalowe (teren wiejski) (pobierz PDF)