Please enter youtube id.

KOLEJNE PRELEKCJE NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. odbyły się kolejne prelekcje w  Szkołach Podstawowych
w Krośnie Odrzańskim nr 2 im. Jana Kilińskiego oraz nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie.

 

Tematem zajęć były zasady segregacji odpadów i ich przetwarzanie. W kampanii edukacyjnej uczestniczyło 91 dzieci z klas szóstych i piątych.
Uczniowie zostali zapoznani z segregacją odpadów prowadzoną na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, z funkcjonowaniem PSZOK oraz dokąd
trafiają odpady odebrane przez firmę.

Prelekcje są organizowane przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującą umową na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krosno Odrz.  Na koniec zajęć uczniowie otrzymali drobne upominki w postaci piórników
wraz z wyposażeniem.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośnie Odrz.

Szkoła podstawowa nr 2 w Krośnie Odrz.

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne