RUSZYŁA KAMPANIA EDUKACYJNA W ZAKRESIE SEGREGACJI ODPADÓW

W dniach 27 września oraz 18 października odbyły się pierwsze prelekcje w Przedszkolu nr 1 oraz 3 dot. prawidłowej segregacji odpadów w naszej Gminie.


Zajęcia prowadzone były przez pracownika firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. W ich trakcie omówiono prawidłowe zasady selektywnej zbiórki odpadów.
Ponadto przedszkolaki miały za zadanie wydzielić ze strumienia odpadów odpowiednie frakcje i wrzucić je do kolorowego worka. Wszyscy uczestnicy
kampanii otrzymali drobne upominki (kolorowanki, kredki, skarbonki). Zgodnie z umową pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, a Wykonawcą do końca
września 2017 r. zostaną przeprowadzone podobne zajęcia we wszystkich jednostkach oświatowych.