Please enter youtube id.

Reklamacje

Krosno Odrz. 05.09.2016

KOMUNIKAT

Informujemy, że wszelkie reklamacje dot. braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. należy zgłaszać (osobiście lub telefonicznie) niezwłocznie tzn. następnego dnia po planowanym odbiorze do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, bud. B, pokój nr 19. tel. 68 410 97 77 bądź na infolinię 801 501 511. Zgłoszenia napływające po tygodniu od momentu planowanego odbioru odpadów nie będą realizowane.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne