OPÓŹNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z opóźnieniami w odbiorze odpadów komunalnych publikujemy oświadczenie firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.:

 Informujemy, że w dniu 10.08.2016r z uwagi na warunki drogowe doszło do ugrzęźnięcia śmieciarko-myjki w miejscowości Osiecznica  natomiast w dniu 12.08.2016r miało miejsce nieszczęśliwe zdarzenie z udziałem ekipy wywozowej w wyniku którego poszkodowani zostali pracownicy naszej spółki. Na skutek tych niezależnych od Wykonawcy okoliczności konieczna była zmiana organizacji pracy.

Do realizacji zadań związanych z odbiorem odpadów zostały skierowane nowe osoby nie znające topografii poszczególnych rejonów wywozowych dlatego możliwe jest wydłużenie odbioru odpadów. Dział Operacyjny podejmuje wszelkie czynności służące opanowaniu sytuacji.

Za wszystkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że podejmiemy niezbędne środki w celu zapewnienia pełnej i sprawnej realizacji usług.

Przypominamy, że specjalnie dla Mieszkańców uruchomiona została infolinia 801 501 511 gdzie dyżurujący pracownicy udzielają bieżących informacji i przyjmują zgłoszenia.

Liczymy na Państwa zrozumienie i pozostajemy do dyspozycji.