Please enter youtube id.

Nowy wzór deklaracji

Informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie od dnia 1 sierpnia 2016 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do pobrania w zakładce "deklaracja".

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne