Komunikat dla sprzedających nieruchomości

Mieszkańcy sprzedający nieruchomość zobowiązani są do złożenia deklaracji „zerowej” za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta, która stanowić będzie podstawę do zamknięcia konta oraz nie naliczania opłat za kolejne miesiące. Numer rachunku bankowego przypisany jest do każdego właściciela składającego deklaracje nie zaś do nieruchomości. W związku z powyższym zabrania się przekazywania rachunków bankowym osobą nabywającym nieruchomość (nowym właścicielom). Osoby te powinny złożyć pierwszą deklaracje do Urzędu Miasta na podstawie, której wygenerowany zostanie dla nich nowy indywidualny rachunek bankowy.