Odbiór choinek

Informujemy, iż odbiór choinek z poszczególnych nieruchomości odbywał się będzie w terminach wyznaczonych na wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Mieszkańcy wspólnot poświąteczne drzewka mogą wystawiać przy pergolach śmietnikowych. Akcja odbioru choinek będzie trwała ok. dwóch tygodni.