Please enter youtube id.

Odbiór choinek

Informujemy, iż odbiór choinek z poszczególnych nieruchomości odbywał się będzie w terminach wyznaczonych na wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Mieszkańcy wspólnot poświąteczne drzewka mogą wystawiać przy pergolach śmietnikowych. Akcja odbioru choinek będzie trwała ok. dwóch tygodni.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne