Please enter youtube id.

Komunikat w sprawie korekt w deklaracjach

Przypominamy, iż każdą zmianę dotyczącą ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (np. zgony, urodzenia) należy zgłosić w ciągu 14 dni poprzez złożenie nowej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1.

 

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami w przypadku złożenia korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Wszelkie informacje dot. obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl,  w zakładce „DEKLARACJA”.

Jednocześnie informujemy, że dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji  przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne