Harmonogramy

Informujemy, że trwa akcja dostarczania harmonogramów wywozu odpadów na 2016 r. przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. Nie otrzymanie harmonogramu wywozu może wynikać z braku posiadania skrzynki pocztowej lub braku widocznego numeru porządkowego nieruchomości.

Harmonogramy wywozu odpadów na 2016 r. można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta lub budynek B, pokój nr 19), a także są dostępne do wydruku na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl, w zakładce:„HARMONOGRAMY”.