Komunikat w sprawie harmonogramu wywozu odpadów dla wsi Czarnowo, Wężyska i Chojna

Mieszkańcy miejscowości: Wężyska, Czarnowo i Chojna proszeni są o wystawienie pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych do godz. 7.00 w dniu 3 lipca 2015 r. (piątek).

Informujemy, iż w harmonogramie omyłkowo zapisano 5 lipca (niedziela) jako datę wywozu odpadów dla wskazanych miejscowości.