Wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Marszowie (RIPOK).

W dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Gmina Krosno Odrzańskie zorganizowała wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Marszowie (RIPOK).

W wycieczce wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim (klasa I a, I c), 3 opiekunów, 1 wspomagający oraz 2 pracowników z Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na 2 grupy.

 Po przybyciu na wstępie przedstawiono regulamin zwiedzania zakładu, rozdano specjalistyczne kamizelki. Uczestnicy wycieczki zwiedzili następujące obiekty:

- hala wyładunku,

- sortownia,

- boksy na surowce wtórne, paliwo RDF, odpady brudne,

- kompostownia i plac dojrzewania kompostu,

- kwatera kruszenia odpadów budowlanych,

- składowisko.

Po zakończeniu zwiedzania zakładu każda z grup przebywała w sali edukacyjnej, w której przygotowane zostały dla dzieci tematyczne kolorowanki i materiały edukacyjne (krzyżówka). Za udział każde dziecko otrzymało drobny upominek od ZZO w Marszowie.