Please enter youtube id.

Komunikat

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicach: Bankowej, Bobrowej, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowej, Grobla, Gubińskiej, Marksa, Murnej, Placu Prusa, Pocztowej, Rybaki, Szkolnej, Walki Młodych, Wąskiej, Wierzbowej, Żeromskiego, Żymierskiego proszeni są o wystawienie pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych do godz. 7.00 w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek).

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne