Komunikat w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz dezynfekcji pojemników

Informujemy, iż w dniach od 18 do 21 maja 2015 r. przeprowadzona zostanie I zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić do godz. 7.00 w miejscu łatwo dostępnym dla odbiorcy oraz nie utrudniającym ruchu drogowego oraz nie powodując zagrożeń dla pieszych. Firma A.S.A. Eko Polska będzie prowadzić monitoring odebranych odpadów. Odpady wystawione po godzinie 7.00 nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych – POBIERZ.

W dniach od 1 do 12 czerwca 2015 r. pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych poddane zostaną dezynfekcji. Mycie pojemników odbywać się będzie w momencie wywozu odpadów niesegregowanych (zmieszanych), w związku z czym mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o pozostawienie udostępnionych pojemników oraz nie umieszczanie odpadów w opróżnionych pojemnikach w dniu odbioru odpadów do godziny 21.00.

Szczegółowy harmonogram dezynfekcji pojemników – POBIERZ.