KOMUNIKAT w sprawie odbioru odpadów

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicach: Bankowej, Bobrowej, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowej, Grobla, Gubińskiej, Marksa, Murnej, Placu Prusa, Pocztowej, Rybaki, Szkolnej, Walki Młodych, Wąskiej, Wierzbowej, Żeromskiego, Żymierskiego proszeni są o wystawienie pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych do godz. 7.00 w dniu 2 kwietnia 2015 r. (czwartek).

Krosno Odrz. 30.03.2015 r.