Awaria pojazdu odbierającego odpady

W związku z nagłą awarią jednego z pojazdów odbierających odpady komunalne może dojść do jednodniowego opóźnienia w odbiorze odpadów ze szkła, który zaplanowany jest na dzień 18 lutego 2015 r. (środa). Wszelkie opóźnienia zostaną zrealizowane w dniu następnym. Worki ze szkłem prosimy wystawić zgodnie z harmonogramem.