Please enter youtube id.

Awaria pojazdu odbierającego odpady

W związku z nagłą awarią jednego z pojazdów odbierających odpady komunalne może dojść do jednodniowego opóźnienia w odbiorze odpadów ze szkła, który zaplanowany jest na dzień 18 lutego 2015 r. (środa). Wszelkie opóźnienia zostaną zrealizowane w dniu następnym. Worki ze szkłem prosimy wystawić zgodnie z harmonogramem.    

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne