Niezadowalająca jakość segregacji

Firma A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Krosno Odrzańskie prowadząc stały monitoring odebranych odpadów stwierdza, że jakość segregowanych odpadów na obecnym etapie rozwoju systemu na zabudowie wielolokalowej jest nadal niezadowalająca. Odpady poszczególnych frakcji są ze sobą wymieszane lub odpady segregowane (papier, szkło, plastik, biodegradowalne) są gromadzone w pojemnikach nie przeznaczonych na daną frakcję.

 

 

Konieczna jest zatem prawidłowa segregacja odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją, w tym zmniejszanie objętościowe odpadów komunalnych poprzez ich zgniatanie.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) jeżeli podmiot odbierający odpady stwierdzi że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów zgodnie ze złożona deklaracją to burmistrz posiada uprawnienia do wydania decyzji podwyższającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.