Zmiana w harmonogramie wywyzu odpadów z nieruchomości wielolokalowych na terenie Krosna Odrzańskiego

Informujemy, iż od 1 lipca nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości wielolokalowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie. Aktualny harmonogram - klik