Mycie i dezynfekcja pojemników

Informujemy, że mycie i dezynfekcje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych odbywać się będą wg harmonogramu:

 

  • Miasto Krosno Odrzańskie- zabudowa jednorodzinna: 7 lipca- 11 lipca 2014 r. w terminach zgodnych z terminami odbioru odpadów komunalnych.
  • Gmina Krosno Odrzańskie (miejscowości)- zabudowa jednorodzinna: 30 czerwca
    2014 r.- 4 lipca 2014 r. w terminach zgodnych z terminami odbioru odpadów komunalnych.
  • Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie (miejscowości i miasto)- zabudowa wielorodzinna:
    30 czerwca 2014 r.- 11 lipca 2014 r. w terminach zgodnych z terminami odbioru odpadów komunalnych

 

Z związku z powyższym mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o:

- wystawienie pojemników w w/w terminach,

- pozostawienie udostępnionych pojemników oraz nie umieszczanie odpadów w opróżnionych pojemnikach w dniu odbioru odpadów do godziny 21.00.