Please enter youtube id.

Książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga Mieszkańcy!

 

Informujemy, że Gmina Krosno Odrzańskie ze względów oszczędnościowych zrezygnowała z wydruku nowych książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok.

 

Wpłat należy dokonywać na dotychczasowy indywidualny numer konta bankowego do 15 dnia każdego miesiąca:

 

- dla odpadów gromadzonych selektywnie mnożąc stawkę 15,50 zł przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;

 

- dla odpadów gromadzonych nieselektywnie mnożąc stawkę 31,00 zł przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne