Please enter youtube id.

II DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2019 r. na terenie gminy Krosno Odrzańskie zostanie przeprowadzona II dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Mycie pojemników odbywać się będzie w trakcie wywozu odpadów niesegregowanych.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne