Informacja w sprawie dezynfekcji pojemników

Informujemy, że w okresie od 5 do 15 listopada 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie zostanie przeprowadzona II dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
według załączonych harmonogramów.Mycie pojemników do składowania odpadów komunalnych odbywać się będzie w momencie wywozu odpadów zmieszanych, w związku z czym mieszkańcy
zabudowy jednorodzinnej proszeni są o pozostawienie udostępnionych pojemników oraz nie umieszczanie odpadów w opróżnionych pojemnikach w dniu odbioru odpadów do godziny 21.00
Harmonogramy:
 
Wioski - nieruchomości jednorodzinne - pobierz
Wioski - wielolokalowe - pobierz
Miasto - jednorodzinne - pobierz
Miasto - wielolokalowe - pobierz