Części samochodowe

Informujemy, że części samochodowe nie są odbierane przez firmę wywożącą odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.

Odpady te nie są również przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

Części samochodowe mieszkańcy mogą oddawać do stacji demontażu pojazdów (odpłatnie) np:

  1. Stacja demontażu pojazdów AUTO-PARK DĄBIE ul. Zielonogórska 11, 66-615 Dąbie, tel. 605 097 489.
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe DIAMENT  ul. Wiejska 6, Krosno Odrz. tel. 68 383 65 41.