Please enter youtube id.

Wyjazd do PSZOK w Szczecinie

                W związku z planowaną inwestycją budowy nowego PSZOK w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej, Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 17 marca 2018 r. zorganizowała w ramach kampanii edukacyjnej wyjazd do Ekoportu w Szczecinie

stanowiącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym miejscu mieszkańcy mają możliwość pozostawienia takich odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości (np. szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki i żarówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i poremontowe). Uczestnikami wycieczki byli pracownicy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Burmistrz Krosna Odrzańskiego, radni Gminy Krosno Odrzańskie, mieszkańcy ul. Wiejskiej w Krośnie Odrzańskim, Krośnieńskie Wydarzenia. Wyjazd ten miał charakter studyjny, w którym ukazano zalety PSZOKU, jego przeznaczenie.

Atutem Ekoportu jest prowadzenie różnych akcji m.in. „książka na wynos”, w której każdy mieszkaniec może wziąć wybraną przez siebie książkę, która trafiła do PSZOK-u jako odpad. Dodatkowo organizowane są „galerie szmargałek”, w których wystawiane są wartościowe rzeczy również znalezione w odpadach (obrazy, narty, wózki dziecięce, zabawki, świeczniki, płyty CD lub DVD itp.).

           Ekoport w Szczecinie zlokalizowany jest przy ulicy Harcerzy w centrum miasta. To miejsce jest czyste i bezpieczne dla środowiska.  Na PSZOK-u znajduje się salka edukacyjna, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, podczas których przekazywane są informacje m.in. jak segregować odpady, ile czasu rozkładają się poszczególne frakcje odpadów oraz jaką pełni funkcję. Wyjazd do Ekoportu pozwolił na ukazanie, że taki punkt będzie korzyścią dla mieszkańców, ponieważ będą mogli przekazywać odpady problematyczne. Nie jest to żadne wysypisko śmieci czy instalacja do przetwarzania odpadów.

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne