Kiedy należy wystawić pojemnik z odpadami i worki do selektywnej zbiórki odpadów?

                   Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych (120 l, 240 l ) oraz worki z selektywną zbiórką odpadów należy wystawiać

do godziny 7.00 w dniu odbioru. Firma KPWK Sp. z o. o. ma system monitorujący. Odpady wystawione po terminie nie zostaną odebrane.