ZMIANA FIRMY WYWOŻĄCEJ ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

                Od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyła spółka

: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

             Dodatkowym zadaniem ww. podmiotu będzie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim.