Please enter youtube id.

ZMIANA FIRMY WYWOŻĄCEJ ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

                Od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyła spółka

: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

             Dodatkowym zadaniem ww. podmiotu będzie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne