Please enter youtube id.

Co z pojemnikami do gromadzenia odpadów?

Co z pojemnikami do gromadzenia odpadów na terenie gminy Krosno Odrzańskie?

                                                                                     BUDYNKI WIELOLOKALOWE

           Firma KPWK Sp. z o. o. wyposażyła już budynki wielolokalowe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w nowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Urządzenia do składowania odpadów zostały podstawione w ilości odpowiadającej  liczbie zadeklarowanych osób.

                                                                                     NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE             

          Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą w dalszym ciągu korzystali z pojemników, które zostały dostarczone przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. (FCC Polska Sp. z o.o. ) i znajdują się na ich  posesjach. Urządzenia te będą jedynie sukcesywnie oznakowane przez KPWK Sp. z o.o. w postaci nowych naklejek

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne