PODSUMOWANIE KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ DLA NAJMŁODSZYCH

Prelekcjami dla uczniów Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Szkół w Wężyskach oraz przedszkolaków z Osiecznicy zakończył się cykl szkoleń prowadzony przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zawartej z Gminą Krosno Odrzańskie.

Kampania informacyjno-edukacyjna trwała od września 2016 r. do września 2017 r. i objęła wszystkie jednostki oświatowe w naszej Gminie. W trakcie wykładów uczniowie poznali zasady segregacji odpadów, obowiązującą kolorystkę pojemników i worków na odpady, dowiedzieli się dlaczego powinniśmy segregować odpady oraz jakie korzyści płyną z recyklingu. Wszystkie zajęcia były podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną, w trakcie której uczestnicy wykładów musieli przyporządkować odpady do konkretnego pojemnika. Każdy uczeń otrzymał także drobny upominek wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto w trakcie ww. kampanii firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. przygotowała stoiska tematyczne rozstawione podczas Rybobrania oraz Dożynek Gminnych, a także w współpracy z CAK Zamek przeprowadziła konkurs plastyczny z nagrodami.