Komunikat w sprawie prywatnych pojemników

Informujemy, że prywatne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania polskich norm m. in. normy PN-EN 840-1: 2500, która mówi, że pojemnik powinien być:

 

- ruchomy,

- dwukołowy,

- o pojemności do 400l,

- przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się wyłącznie z pojemników firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. oraz pojemników prywatnych spełniających w/w normę oraz posiadających oznaczenie „pojemnik prywatny”.