Please enter youtube id.

Komunikat w sprawie prywatnych pojemników

Informujemy, że prywatne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania polskich norm m. in. normy PN-EN 840-1: 2500, która mówi, że pojemnik powinien być:

 

- ruchomy,

- dwukołowy,

- o pojemności do 400l,

- przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się wyłącznie z pojemników firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. oraz pojemników prywatnych spełniających w/w normę oraz posiadających oznaczenie „pojemnik prywatny”.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne